• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • aygun kaza mova – senden baaqa

aygun kaza mova – senden baaqa

Songtexte & Übersetzung: aygun kaza mova – senden baaqa Unten findest du die Songtexte mit Übersetzungen nebeneinander! Auf unserer Website geben es viele weitere Songtexte mit Übersetzungen von aygun kaza mova! Sieh dich unser Archiv und die anderen Songtexte an, klicke beispielsweise auf den Buchstaben a von aygun kaza mova und sieh, welche Lieder wir mehr von aygun kaza mova in unserem Archiv haben, wie z. B. senden baaqa .

ORIGINAL SONGTEXTE

De! Kimim var ki, səndən başqa ?
Axı kimim var?!
Sən qismətim, mənim taleyim
Dünyada mənim, mənim hər şeyim
Daha sənə, sənə nə deyim
De kimim var ki, səndən başqa
Sən vüqarım, bəxtim taxt-taçım
Dərdimə dərmanım, çarəm, əlaçım
Gedim kimə ? axı, kimə əl açım?
De! kimim var ki, səndən başqa
Səninlə bir döyünür vurur bu ürək
Kaş sənə qıymasın, qıymasın bu fələk
Gəl atma məni oda, məni oda
Satma dosta-yada sən, dosta-yada
Yalqızam bu dünyada, bu dünyada
Hərdən məni sən sal yada, bir sal yada
Dizimə baş qoyanım, ağlayanım
Dar günündə mənə bel bağlayanım
Dar günündə mənə bel bağlayanım
Sənsən qolum qanadım, qolum qanadım
Hər yerdə səni, səni sınadım
Ömrüm, günüm günüm həyatım
De! kimim var ki, səndən başqa
Sən dalğalı dəryam, dənizim
Dilimdəki adın, ən şirin sözüm
Canım, gözüm, doğmam, əzizim
De! kimim var ki, səndən başqa
Səninlə bir döyünür vurur bu ürək
Kaş sənə qıymasın, qıymasın bu fələk
Gəl atma məni oda, məni oda
Satma dosta-yada sən, dosta-yada
Yalqızam bu dünyada, bu dünyada
Hərdən məni sən sal yada, bir sal yada
Dizimə baş qoyanım, ağlayanım
Dar günündə mənə bel bağlayanım
Dar günündə mənə bel bağlayanım

ÜBERSETZUNG

De! Wer ist außer dir noch da?
Wen habe ich ?!
Du bist mein Teil, mein Schicksal
Ich bin in der Welt, ich bin in der Welt
Mehr sÉ ?? nÉ ??, sÉ ?? nÉ ?? nÉ ?? ich sage
Wer ist noch da außer dir?
Ich bin dein König, mein Glücksthron
DÉ ?? rdimÉ ?? dÉ ?? rmanÄ ± m, çarÉ ?? m, É ?? laçÄ
Zu wem gehe ich? ? axÄ ±, kimÉ ?? É ?? l aǧ ± m?
De! Wer ist noch da außer dir?
SÉ ?? ninlÉ ?? Es ist dieses Herz, das einen Schlag schlägt
KaÅ ?? sÉ ?? nÉ ?? Gießen Sie nicht, gießen Sie diese Aktion nicht
GÉ ?? l atma mÉ ?? ni oda, mÉ ?? ni oda
Satma dosta-yada sÉ ?? n, dosta-yada
Ich bin allein in dieser Welt, in dieser Welt
Überall, wo du hinschaust, gibt es ein Floß, ein Floß
DizimÉ ?? baÅ ?? Ich setze, ich setze
Dar günündÉ ?? mÉ ?? nÉ ?? bel baÄ ?? layanÄ ± m
Dar günündÉ ?? mÉ ?? nÉ ?? bel baÄ ?? layanÄ ± m
Du bist mein Flügel, mein Arm ist mein Flügel
Überall?? sÉ ?? ni, sÉ ?? ni sÄ ± nadÄ ± m
à ?? mrüm, günüm günüm hÉ ?? yatÃım
De! Wer ist noch da außer dir?
SÉ ?? n dalÄ ?? alÄ ± dÉ ?? ryam, dÉ ?? nizim
Dein Name auf meiner Zunge, mein süßes Wort
Meine Seele, meine Augen, meine Geburt, meine Liebe
De! Wer ist noch da außer dir?
SÉ ?? ninlÉ ?? Es ist dieses Herz, das einen Schlag schlägt
KaÅ ?? sÉ ?? nÉ ?? Gießen Sie nicht, gießen Sie diese Aktion nicht
GÉ ?? l atma mÉ ?? ni oda, mÉ ?? ni oda
Satma dosta-yada sÉ ?? n, dosta-yada
Ich bin allein in dieser Welt, in dieser Welt
Überall, wo du hinschaust, gibt es ein Floß, ein Floß
DizimÉ ?? baÅ ?? Ich lege es hin, ich lege es hin
Dar günündÉ ?? mÉ ?? nÉ ?? bel baÄ ?? layanÄ ± m
Dar günündÉ ?? mÉ ?? nÉ ?? bel baÄ ?? layanÄ ± m

Share on facebook
Auf Facebook teilen
Share on twitter
Übersetzung Twittern
Share on whatsapp
Auf Whatsapp teilen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *