• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • aygun kaza mova – olmuaam varam

aygun kaza mova – olmuaam varam

Songtexte & Übersetzung: aygun kaza mova – olmuaam varam Unten findest du die Songtexte mit Übersetzungen nebeneinander! Auf unserer Website geben es viele weitere Songtexte mit Übersetzungen von aygun kaza mova! Sieh dich unser Archiv und die anderen Songtexte an, klicke beispielsweise auf den Buchstaben a von aygun kaza mova und sieh, welche Lieder wir mehr von aygun kaza mova in unserem Archiv haben, wie z. B. olmuaam varam .

ORIGINAL SONGTEXTE

Dünən gördüyün durnalar,
Uçub getdi qatar-qatar,
Dəyişdi bu zamanlar,
Eşqi nakəsə satar
Gəl inan bu məhəbbətə,
Birgə ömrü vuraq başa
Biz yol açaq səadətə,
Dönməsin ürək daşa
Aylar keçdi, illər ötdü,
Xatirələr yada düşdü,
Bu sevginin təranəsi
El-obada dilə düşdü
Demə vaxtım ötüb-keçdi,
Döndü acı xatirələr,
Demə mənə "artıq gecdi"
Mən olmuşam, varam hələ
Yenə gözəlmiş bu həyat,
Yaratmış Tanrı bizə,
Qoy bizim taleyimiz
Qovuşdursun bizi bizə
Bu ömrümün nəğməsini,
Mən dünyaya bağışlaram
Tale mənə nə etsə də
Mən olmuşam, həm də varam
Aylar keçdi, illər ötdü,
Xatirələr yada düşdü,
Bu sevginin təranəsi
El-obada dilə düşdü
Demə vaxtım ötüb-keçdi,
Döndü acı xatirələr,
Demə mənə "artıq gecdi"
Mən olmuşam, varam hələ

ÜBERSETZUNG

Die Türme, die die Welt sieht,
Es flog rein und raus,
Heutzutage,
EÅ ?? qi nakÉ ?? sÉ ?? Satar
GÉ ?? l inan bu mÉ ?? hÉ ?? bbÉ ?? tÉ ??,
BirgÉ ?? ¼mrü vuraq baÅ ?? a
Wir werden den Weg öffnen,
DönmÉ ?? sin ¼rÉ ?? k daÅ ?? a
Monate vergingen und das Land starb,
Erinnerungen oder Erinnerungen,
Es ist eine Liebesbeziehung
El-obada dilÉ ?? düŠ?? dü
DemÉ ?? Meine Zeit ist um
Erinnere dich an die Welt,
DemÉ ?? mÉ ?? nÉ ?? "Es ist aus"
MÉ ?? n olmuÅ ?? am, varam hÉ ?? lÉ ??
YenÉ ?? gözÉ ?? lmiÅ ?? das ist HÉ ?? yat,
Hast du es erstellt? Gott segne dich,
Lass uns Glück haben
Lass die Menge uns aufhalten.
Wie ist dieses Leben?
Ich bin der Führer der Welt
Tale mÉ ?? nÉ ?? nÉ ?? etsÉ ?? dÉ ??
MÉ ?? n olmuÅ ?? am, hÉ ?? m dÉ ?? Stöcke
Monate vergingen und das Land starb,
Erinnerungen oder Erinnerungen,
Es ist eine Liebesbeziehung
El-obada dilÉ ?? düŠ?? dü
DemÉ ?? Meine Zeit ist um
Erinnerungen an die Welt,
DemÉ ?? mÉ ?? nÉ ?? "Es ist zu spät"
MÉ ?? n olmuÅ ?? am, varam hÉ ?? lÉ ??

Share on facebook
Auf Facebook teilen
Share on twitter
Übersetzung Twittern
Share on whatsapp
Auf Whatsapp teilen