• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • aygun kaza mova – azerbaycan qa za yam

aygun kaza mova – azerbaycan qa za yam

Songtexte & Übersetzung: aygun kaza mova – azerbaycan qa za yam Unten findest du die Songtexte mit Übersetzungen nebeneinander! Auf unserer Website geben es viele weitere Songtexte mit Übersetzungen von aygun kaza mova! Sieh dich unser Archiv und die anderen Songtexte an, klicke beispielsweise auf den Buchstaben a von aygun kaza mova und sieh, welche Lieder wir mehr von aygun kaza mova in unserem Archiv haben, wie z. B. azerbaycan qa za yam .

ORIGINAL SONGTEXTE

Mən bu elin qızıyam, anamdır Azərbaycan
Mən onun sinəsindən,süd əmib zaman zaman
Böyüyüb boy atmışam, saf suları qanımdır.
Uca dağı vüqarım, torpağı dərmanımdır.
Fərhad dağda külünglə, surətimi qazıbdır
Şirin sədaqətini tarixlərə yazıbdır
Qəribin Sənəmiyəm,Koroğlunun Nigarı
Nəbiyə Həcər olub, dolanmışam dağları.
Demirəm bir dənəyəm
Gözəllik ulduzuyam
Hər evin öz evladı
Azərbaycan qızıyam.
Bur torpaq gözlərimə, rəngindən rəng veribdir
Səsimə öz səsindən, sular ahəng veribdir
Ay verib ayrısını, lalələr dodağımı
Günəş şəffəqlər ilə, boyayır yanağımı.
Fərhad dağda külünglə, surətimi qazıbdır
Şirin sədaqətini tarixlərə yazıbdır
Qərib Sənəmiyəm, Koroğlunun Nigarı
Nəbiyə Həcər olub, dolanmışam dağları.
Demirəm bir dənəyəm
Gözəllik ulduzuyam
Hər evin öz evladı
Azərbaycan qızıyam

ÜBERSETZUNG

Ich bin die Tochter dieser Hand, meine Mutter ist Aserbaidschanerin
MÉ ?? n onun sinÉ ?? sindÉ ?? n, sü É ?? mib zaman zaman
Ich werde nicht erwachsen, ich habe nicht viel Wasser.
Uca daÄvÄv¼arÄm m, torpaÄ ± dÉ Ärman ± mdÄr.
FÉ ?? rhad daÄ ?? da k¼lünglÉ ??, surÉ ?? timi qazÄ ± bdÄr
Die Geschichte des Zuges ist sehr klar. yazÄ ± bdÄ ± r
QÉ ?? ribin SÉ ?? nÉ ?? miyÉ ?? m, Koro ?? lunun NigarÄ ±
NÉ ?? biyÉ ?? HÉ ?? cÉ ?? r olub, dolanm ± ± und daÅ ?? larÄ ±.
DemirÉ ?? m bir dÉ ?? nÉ ?? yÉ ?? m
Ich bin ein Star der Schönheit
Jedes Haus hat ein eigenes Haus
AzÉ ?? rbaycan qÄ ± zÄ ± yam.
Bur torpaq g¶zlÉ ?? rimÉ ??, rÉ ?? ngindÉ ?? n rÉ ?? ng veribdir
SÉ ?? simÉ ?? Das Wasser ist in der Luft und das Wasser ist in der Luft
Ay verib ayrÄ ± sÄ ± nÄ ±, lalÉ ?? lÉ ?? r dodaÄ ?? Ä ± mÄ ±
GÃ ?? nÉ ?? Å ?? Å ?? É ?? ffÉ ?? qlÉ ?? r ilÉ ??, boyayÄ ± r yanaÄ ?? Ä ± mÄ ±.
FÉ ?? rhad daÄ ?? da k¼lünglÉ ??, surÉ ?? timi qazÄ ± bdÄr
Die Geschichte des Zuges ist sehr klar. schrieb
QÉ ?? rib SÉ ?? nÉ ?? miyÉ ?? m, Koro ?? lunun NigarÄ ±
NÉ ?? biyÉ ?? HÉ ?? cÉ ?? r olub, dolanm ± ± und daÅ ?? larÄ ±.
DemirÉ ?? m bir dÉ ?? nÉ ?? yÉ ?? m
Ich bin ein Star der Schönheit
Jedes Haus hat ein eigenes Haus
AzÉ ?? rbaycan qÄ ± zÄ ± yam

Share on facebook
Auf Facebook teilen
Share on twitter
Übersetzung Twittern
Share on whatsapp
Auf Whatsapp teilen