aygun kaza mova – ah veten

Songtexte & Übersetzung: aygun kaza mova – ah veten Unten findest du die Songtexte mit Übersetzungen nebeneinander! Auf unserer Website geben es viele weitere Songtexte mit Übersetzungen von aygun kaza mova! Sieh dich unser Archiv und die anderen Songtexte an, klicke beispielsweise auf den Buchstaben a von aygun kaza mova und sieh, welche Lieder wir mehr von aygun kaza mova in unserem Archiv haben, wie z. B. ah veten .

ORIGINAL SONGTEXTE

Gəzib, gəzib dolaşdım dünyanı sərxoş kimi,
Yox olası yad eldə hər yer mənə boş kimi,
Çırpınaraq didindim yaralı bir quş kimi,
Dincələcək bir yuva bulamadım, bulamadım, bulamadım neyləyim?..
Ah o Vətən, o yurdum... Eşsiz cənnət bir ölkə,
Onsuz böylə yaşamaq, məncə, iyrənc bir ləkə,
Onsuz din bir əfsanə, onsuz Tanrı bir kölgə,
Onsuz xilqətdən ilham alamadım, alamadım, alamadım neyləyim?
Verin mənə yurdumu, qaya olsun, dağ olsun,
Mən ölürsəm yolunda sevənləri sağ olsun,
Üzümü toprağına süremedim, neyleyim?
Gəlib yaşıl qoynuna girəmədim, girəmədim, girəmədim neyləyim?
Ah o Vətən, o yurdum... Eşsiz cənnət bir ölkə,
Onsuz böylə yaşamaq, məncə, iyrənc bir ləkə,
Onsuz din bir əfsanə, onsuz Tanrı bir kölgə,
Onsuz xilqətdən ilham alamadım, alamadım,
Alamadım neyləyim? neyləyim?

ÜBERSETZUNG

GÉ ?? zib, gÉ ?? zib dolaÅ ?? dÄ ± m d¼nyanÄ ± sÉ ?? rxoÅ ?? Wer,
Yox olasÄ ± yad eldÉ ?? hÉ ?? r yer mÉ ?? nÉ ?? boÅ ?? Wer,
Ich hatte Halsschmerzen. Wer,
DincÉ ?? lÉ ?? cÉ ?? k bir yuva bulamadım, bulamadım, bulamadım m neylÉ ?? yim? ..
Ah o VÉ ?? tÉ ?? n, o yurdum ... EÅ ?? siz cÉ ?? nnÉ ?? t bir ¶lkÉ ??,
Ohne es ?? yaÅ ?? amaq, mÉ ?? ncÉ ??, iyrÉ ?? nc bir lÉ ?? kÉ ??,
Ohne sie ist Religion ein Mythos, ohne sie ein Schatten Gottes,
Wie kann ich nicht inspiriert werden, nicht inspiriert werden, nicht inspiriert werden?
Verin mÉ ?? nÉ ?? Dein Land, wo immer es ist, richtig? Kümmer dich nicht darum
Wie machst du all diese coolen Sachen? Kümmer dich nicht darum
Ich bin nicht selbst zur Wahl gegangen, oder?
GÉ ?? lib yaÅ ?? Ä ± l qoynuna girÉ ?? mÉ ?? dim, girÉ ?? mÉ ?? dim, girÉ ?? mÉ ?? dim neylÉ ?? yim?
Ah o VÉ ?? tÉ ?? n, o yurdum ... EÅ ?? siz cÉ ?? nnÉ ?? t bir ¶lkÉ ??,
Ohne es ?? yaÅ ?? amaq, mÉ ?? ncÉ ??, iyrÉ ?? nc bir lÉ ?? kÉ ??,
Ohne sie ist Religion ein Mythos, ohne sie ein Schatten Gottes,
Ohne sie gäbe es keine Inspiration, kein Zeichen,
Ich weiß nicht was ich tun soll. neylÉ ?? yim?

Share on facebook
Auf Facebook teilen
Share on twitter
Übersetzung Twittern
Share on whatsapp
Auf Whatsapp teilen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *