• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • aygun kaza mova – adegnanmayarda m

aygun kaza mova – adegnanmayarda m

Songtexte & Übersetzung: aygun kaza mova – adegnanmayarda m Unten findest du die Songtexte mit Übersetzungen nebeneinander! Auf unserer Website geben es viele weitere Songtexte mit Übersetzungen von aygun kaza mova! Sieh dich unser Archiv und die anderen Songtexte an, klicke beispielsweise auf den Buchstaben a von aygun kaza mova und sieh, welche Lieder wir mehr von aygun kaza mova in unserem Archiv haben, wie z. B. adegnanmayarda m .

ORIGINAL SONGTEXTE

Yenə ömrümü sən,
Narahat etdin sən,
Yol çəkən gözlərim
Qalar gümanda.
Yenə səninlə mən,
Sənin qəlbinlə mən,
Görüşə gəldim mən,
İnanmayardım
Yenə məhəbbətə düşdü mənim qəlbim,
Seviləcəyimə, ah, inanmayardım
Ürəyimi gəldin eşq oduna saldın,
Xoşbəxtliyimə mən, ah, inanmayardım
O gözəl görüşlər, möcüzə görüşlər,
Yenə muradıma çatmaq istərəm, yar, yar
Coşan dənizəm mən,
Sevən bir qızam mən,
Özün gördün ki, sən,
Yalnız səninəm.
Baxma dünyada, yar
Ayrılıqlar da var,
Yolun sonunda biz,
Qovuşar sevgimiz
Yenə məhəbbətə düşdü mənim qəlbim,
Seviləcəyimə, ah, inanmayardım
Ürəyimi gəldin eşq oduna saldın,
Xoşbəxtliyimə mən, ah, inanmayardım
O gözəl görüşlər, möcüzə görüşlər,
Yenə muradıma çatmaq istərəm, yar, yar
Arzular sonsuzdur,
Ümidlər kövrəkdir,
Bir quş kimi göydə,
Çırpınar ürəklər.
Yollar da ayrılır,
Yollar da birləşir,
Məşuqlar sevəndə,
Dünya gözəlləşir
Yenə məhəbbətə düşdü mənim qəlbim,
Seviləcəyimə, ah, inanmayardım
Ürəyimi gəldin eşq oduna saldın,
Xoşbəxtliyimə mən, ah, inanmayardım
O gözəl görüşlər, möcüzə görüşlər,
Yenə muradıma çatmaq istərəm, yar, yar
İnanmayardım...
İnanmayardım...
O gözəl görüşlər, möcüzə görüşlər,
Yenə muradıma çatmaq istərəm, yar, yar
O gözəl görüşlər, möcüzə görüşlər,
Yenə muradıma çatmaq istərəm, yar, yar

ÜBERSETZUNG

YenÉ ?? ömrÃmü sÉ ?? n,
Du bist verärgert,
Ich freue mich darauf
Bleib dran.
YenÉ ?? sÉ ?? ninlÉ ?? Männer,
SÉ ?? nin qÉ ?? lbinlÉ ?? Männer,
Siehst du ?? gÉ ?? ldim mÉ ?? n,
Ä ° nanmayardÄ ± m
YenÉ ?? mÉ ?? hÉ ?? bbÉ ?? tÉ ?? düŠ?? dü mÉ ?? nim qÉ ?? lbim,
SevilÉ ?? cÉ ?? yimÉ ??, ah, inanmayardÄ ± m
Ich lege mein Herz ins Feuer des Bräutigams,
XoÅ ?? bÉ ?? xtliyimÉ ?? mÉ ?? n, ah, inanmayardÄ ± m
Er ist schön, er ist schön, er ist schön. gà lrüŠ?? lÉ ?? r,
YenÉ ?? muradÄ ± ma çatmaq istÉ ?? rÉ ?? m, yar, yar
CoÅ ?? an dÉ ?? nizÉ ?? m mÉ ?? n,
Ich liebe dich,
Wie du siehst,
YalnÄ ± sÉ ?? ninÉ ?? m.
Bahma ist in der Welt, yar
Es gibt auch Unterschiede,
Am Ende der Straße,
Unsere tief empfundene Liebe
YenÉ ?? mÉ ?? hÉ ?? bbÉ ?? tÉ ?? düŠ?? dü mÉ ?? nim qÉ ?? lbim,
SevilÉ ?? cÉ ?? yimÉ ??, ah, inanmayardÄ ± m
Ich lege mein Herz ins Feuer des Bräutigams,
XoÅ ?? bÉ ?? xtliyimÉ ?? mÉ ?? n, ah, inanmayardÄ ± m
Er ist schön, er ist schön, er ist schön. gà lrüŠ?? lÉ ?? r,
YenÉ ?? muradÄ ± ma çatmaq istÉ ?? rÉ ?? m, yar, yar
Träume sind endlos,
à ?? midlÉ ?? r kövrÉ ?? kdir,
A qu ?? wen interessiert das ??,
à ?? Ä ± rpÄ ± nar à rÉ ?? klÉ ?? r.
Die Straßen sind getrennt,
Die Straßen verlaufen auch zusammen,
MÉ ?? Å ?? uqlar sevÉ ?? ndÉ ??,
Die Welt ist schön
YenÉ ?? mÉ ?? hÉ ?? bbÉ ?? tÉ ?? düŠ?? dü mÉ ?? nim qÉ ?? lbim,
SevilÉ ?? cÉ ?? yimÉ ??, ah, inanmayardÄ ± m
Ich lege mein Herz ins Feuer des Bräutigams,
XoÅ ?? bÉ ?? xtliyimÉ ?? mÉ ?? n, ah, inanmayardÄ ± m
Er ist schön, er ist schön, er ist schön. gà lrüŠ?? lÉ ?? r,
YenÉ ?? muradÄ ± ma çatmaq istÉ ?? rÉ ?? m, yar, yar
Ä ° nanmayardÄ ± m ...
Ä ° nanmayardÄ ± m ...
Er ist schön, er ist schön, er ist schön. gà lrà ?? lÉ ?? r,
YenÉ ?? muradÄ ± ma çatmaq istÉ ?? rÉ ?? m, yar, yar
O g gzÉ ?? l g grà ?? lÉ ?? r, möcüZÉ ?? gà lrà ?? lÉ ?? r,
YenÉ ?? muradÄ ± ma çatmaq istÉ ?? rÉ ?? m, yar, yar

Share on facebook
Auf Facebook teilen
Share on twitter
Übersetzung Twittern
Share on whatsapp
Auf Whatsapp teilen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *