• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • aygun kaza mova – ad gunu retro

aygun kaza mova – ad gunu retro

Songtexte & Übersetzung: aygun kaza mova – ad gunu retro Unten findest du die Songtexte mit Übersetzungen nebeneinander! Auf unserer Website geben es viele weitere Songtexte mit Übersetzungen von aygun kaza mova! Sieh dich unser Archiv und die anderen Songtexte an, klicke beispielsweise auf den Buchstaben a von aygun kaza mova und sieh, welche Lieder wir mehr von aygun kaza mova in unserem Archiv haben, wie z. B. ad gunu retro .

ORIGINAL SONGTEXTE

Bir ömrün vaxtı yarı,
Bəxtimin bəxti yarı,
Hər ilin bircə günü,
Xatirələr limanı...
Bir ömrün vaxtı yarı,
Bəxtimin bəxti yarı,
Hər ilin bircə günü,
Xatirələr limanı...
Ad günü, ad günü
Ömrün ən şirin anı
Ad günü, ad günü,
Yaşadır insanları...
Ad günü, ad günü
Ömrün ən şirin anı
Ad günü, ad günü,
Yaşadır insanları...
Yaşadır insanları...
Ömür keçir yaş gəlir,
Kövrək gözə yaş gəlir
Gəncliyə vida demə,
Yaşa yaş yavaş gəlir...
Ay keçir, il dolanır,
Ömrə ömür calanır,
Hər ilin bircə günü,
Səni daim yaşadır...
Ad günü, ad günü
Ömrün ən şirin anı
Ad günü, ad günü,
Yaşadır insanları...
Ad günü, ad günü
Ömrün ən şirin anı
Ad günü, ad günü,
Yaşadır insanları...
Yaşadır insanları...
Ad günü, ad günü
Ömrün ən şirin anı
Ad günü, ad günü,
Yaşadır insanları...
Ad günü, ad günü
Ömrün ən şirin anı
Ad günü, ad günü,
Yaşadır insanları...
Yaşadır insanları...

ÜBERSETZUNG

Bir ¶mrün vaxtÄ ± yarÄ ±,
BÉ ?? xtimin bÉ ?? xti yarÄ ±,
HÉ ?? r ihnen bircÉ ?? günü,
XatirÉ ?? lÉ ?? r limanÄ ± ...
Bir ¶mrün vaxtÄ ± yarÄ ±,
BÉ ?? xtimin bÉ ?? xti yarÄ ±,
HÉ ?? r ihnen bircÉ ?? günü,
XatirÉ ?? lÉ ?? r limanÄ ± ...
Ad günü, ad günü
à ?? mrün É ?? n Å ?? irin anÄ ±
Ad günü, ad günü,
YaÅ ?? adÄ ± r insanlarÄ ± ...
Ad günü, ad günü
à ?? mrün É ?? n Å ?? irin anÄ ±
Ad günü, ad günü,
YaÅ ?? adÄ ± r insanlarÄ ± ...
YaÅ ?? adÄ ± r insanlarÄ ± ...
à ?? mür keçir yaÅ ?? gÉ ?? lir,
KövrÉ ?? k gözÉ ?? yaÅ ?? gÉ ?? lir
GÉ ?? ncliyÉ ?? vida demÉ ??,
YaÅ ?? a yaÅ ?? yavaÅ ?? gÉ ?? lir ...
Ay keçir, il dolanÄ ± r,
à ?? mrÉ ?? à quietür calanà ± r,
HÉ ?? r ihnen bircÉ ?? günü,
SÃ ?? ni daim yaÅ ?? adÄ ± r ...
Ad günü, ad günü
à ?? mrün É ?? n Å ?? irin anÄ ±
Ad günü, ad günü,
YaÅ ?? adÄ ± r insanlarÄ ± ...
Ad günü, ad günü
à ?? mrün É ?? n Å ?? irin anÄ ±
Ad günü, ad günü,
YaÅ ?? adÄ ± r insanlarÄ ± ...
YaÅ ?? adÄ ± r insanlarÄ ± ...
Ad günü, ad günü
à ?? mrün É ?? n Å ?? irin anÄ ±
Ad günü, ad günü,
YaÅ ?? adÄ ± r insanlarÄ ± ...
Ad günü, ad günü
à ?? mrün É ?? n Å ?? irin anÄ ±
Ad günü, ad günü,
YaÅ ?? adÄ ± r insanlarÄ ± ...
YaÅ ?? adÄ ± r insanlarÄ ± ...

Share on facebook
Auf Facebook teilen
Share on twitter
Übersetzung Twittern
Share on whatsapp
Auf Whatsapp teilen