• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • Anna German ( Анна Герман)-Słowiki

Anna German ( Анна Герман)-Słowiki

Songtexte & Übersetzung: Anna German ( Анна Герман) – Słowiki Unten findest du die Songtexte mit Übersetzungen nebeneinander! Auf unserer Website geben es viele weitere Songtexte mit Übersetzungen von Anna German ( Анна Герман)! Sieh dich unser Archiv und die anderen Songtexte an, klicke beispielsweise auf den Buchstaben A von Anna German ( Анна Герман) und sieh, welche Lieder wir mehr von Anna German ( Анна Герман) in unserem Archiv haben, wie z. B. Słowiki .

ORIGINAL SONGTEXTE

Spogląda wiosna słońcem w krąg,
dotarła w kwiatach aż na front.
I niepozorny ptasi trel
żołnierzom w noc odebrał sen –
to słowik świat wysławiał swój,
nie wiedząc, że dokoła bój. Oj, słowiki, słowiki, uciszcie swój śpiew –
Niech żołnierze podrzemią wśród drzew. Bo czym dla ptaka wojna jest?
Dla niego cały świat – to pieśń
Żołnierze nie śpią nocy tej:
Przypomniał im słowiczy trel
Rodzinny dom, zielony sad
I kogoś, kto ich czeka tak. Oj, słowiki, słowiki, ra ra ra ra –
Niech żołnierze podrzemią wśród drzew. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят. 

ÜBERSETZUNG

Au, Nachtigallen, Nachtigallen singen leiser -
Auch Soldaten werden unter den Bäumen schlafen Was bedeutet der Krieg für einen Vogel?
Für den Vogel ist die ganze Welt ein Lied
Soldaten schlafen heute Nacht nicht:
Erinnerte ihnen an das Lied der Nachtigall:
Elternhaus, grüner Garten
Und irgendwen, der auf ihres wartet. Au, Nachtigallen, Nachtigallen ra ra ra ra -
Auch Soldaten werden unter den Bäumen schlafen Nachtigallen, Nachtigallen stört Soldaten nicht,
Lass die Soldaten ein wird schlafen. 

Share on facebook
Auf Facebook teilen
Share on twitter
Übersetzung Twittern
Share on whatsapp
Auf Whatsapp teilen