2ne1 – ugly (japanese)

Songtexte & Übersetzung: 2ne1 – ugly (japanese) Unten findest du die Songtexte mit Übersetzungen nebeneinander! Auf unserer Website geben es viele weitere Songtexte mit Übersetzungen von 2ne1! Sieh dich unser Archiv und die anderen Songtexte an, klicke beispielsweise auf den Buchstaben 2 von 2ne1 und sieh, welche Lieder wir mehr von 2ne1 in unserem Archiv haben, wie z. B. ugly (japanese) .

ORIGINAL SONGTEXTE

[Cl]. Kimi ni agaruku waratte mitemo. Kawa iku wa nare nai yo. Oh oh oh Oh oh oh. [Bom]. Reuchi takute saite mitemo. Are mokite kurenaichi. Oh oh oh Oh oh oh oh. [Dara]. Yo mona kawa mu yo to. Ima re ta toki kara sutato rai kachiga unda. [Minzy]. Nanimo kamo uma kui ga nakute. Inai rasu sute kina anata no yoni ikanai no. [Bom]. Chipoke wo dakara mitsume naide. Baku reta iko noyo wo. Nuketa shitai. Doka shiteru yo. [Cl]. I think I'm ugly. And nobody wants to love me. Just like her I wanna be pretty. I wanna be pretty. Don't lie to my face. Tellin' me I'm pretty. I think I'm ugly. And nobody wants to love me. Just like her I wanna be pretty. I wanna be pretty. Don't lie to my face cuz I know. I'm ugly. [Minzy]. Ne yo jo youwa gomen dayo. Kine pude dako kodoga anata wo urandari shite. [Bom]. Souto shite watashi ja tsuriari. Yo ue kara mesena to koro gaya ni kini sawaru to. [Minzy]. Hoto ite nari suru kawa kara nai. Modo koga ni kietai kokoro sakebu yo ga shiteru yo. [Cl]. I think I'm ugly. And nobody wants to love me. Just like her I wanna be pretty. I wanna be pretty. Don't lie to my face. Tellin' me I'm pretty. I think I'm ugly. And nobody wants to love me. Just like her I wanna be pretty. I wanna be pretty. Don't lie to my face cuz I know. I'm ugly. [Dara]. (All alone, I'm all alone x2). Saki shimete moshi honto wa samishi. (All alone, I'm all alone x2). I'm always all alone. Takishi mete moshi. Temo sou no kito soba ni wainai. [Cl]. I think I'm ugly. And nobody wants to love me. Just like her I wanna be pretty. I wanna be pretty. Don't lie to my face. Tellin' me I'm pretty. I think I'm ugly. And nobody wants to love me. Just like her I wanna be pretty. I wanna be pretty. Don't lie to my face cuz I know. I'm ugly

ÜBERSETZUNG

(Cl). Kimi ni agaruku waratte mitemo. Kawa iku wa nare nai yo. Oh, oh, oh, oh, oh. [Bom]. Reuchi takute saite mitemo. Are mokite kurenaichi. Oh oh oh oh oh oh oh oh. (Dara). Yo mona kawa mu yo to. Ima re ta toki kara sutato rai kachiga unda. (Minzy). Nanimo kamo uma kui ga nakute. Inai rasu sute kina anata no yoni ikanai no. [Bom]. Chipoke wo dakara mitsume naide. Baku reta iko noyo wo. Nuketa shitai. Doka shiteru yo. (Cl). Ich glaube, ich bin hässlich. Und niemand will mich lieben. Genau wie sie will ich hübsch sein. Ich will hübsch sein. Lügen Sie mir nicht ins Gesicht. Sag mir, dass ich hübsch bin. Ich denke, ich bin hässlich. Und niemand will mich lieben. Genau wie sie will ich hübsch sein. Ich will hübsch sein. Lügen Sie mir nicht ins Gesicht, denn ich weiß. Ich bin hässlich. (Minzy). Ne yo jo youwa gomen dayo. Kine pude dako kodoga anata wo urandari shite. [Bom]. Souto shite watashi ja tsuriari. Yo ue kara mesena to koro gaya ni kini sawaru to. [Minzy]. Hoto ite nari suru kawa kara nai. Modo koga ni kietai kokoro sakebu yo ga shiteru yo. (Cl). Ich glaube, ich bin hässlich. Und niemand will mich lieben. Genau wie sie will ich hübsch sein. Ich will hübsch sein. Lüg mir nicht ins Gesicht. Sag mir, dass ich hübsch bin. Ich denke, ich bin hässlich. Und niemand will mich lieben. Genau wie sie will ich hübsch sein. Ich will hübsch sein. Lügen Sie mir nicht ins Gesicht, denn ich weiß. Ich bin hässlich. [Dara]. (Ganz allein, ich bin ganz allein x2). Saki shimete moshi honto wa samishi. (Ganz allein, ich bin ganz allein x2). Ich bin immer ganz allein. Takishi mete moshi. Temo sou no kito soba ni wainai. [Cl]. Ich denke, ich bin hässlich. Und niemand will mich lieben. Genau wie sie will ich hübsch sein. Ich will hübsch sein. Lüg mir nicht ins Gesicht. Sag mir, dass ich hübsch bin. Ich denke, ich bin hässlich. Und niemand will mich lieben. Genau wie sie will ich hübsch sein. Ich will hübsch sein. Lügen Sie mir nicht ins Gesicht, denn ich weiß. Ich bin hässlich

Share on facebook
Auf Facebook teilen
Share on twitter
Übersetzung Twittern
Share on whatsapp
Auf Whatsapp teilen